Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần có những biện pháp gì? Mình cảm ơn!!

Question

Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần có những biện pháp gì?
Mình cảm ơn!!

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-08-20T05:33:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:34:45+00:00

  Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần có những biện pháp này:

  +Thứ nhất là phân bố dân cư và lao động đồng đều giữa các vùng

  +Thứ hai  mở ra nhiều công ty mới để họ có việc làm

  +Thứ ba cải tiến các thiết bị công nghiệp trong nhà máy

  +Thứ tư là đa dạng hóa các hoạt động kinh tế ở nông thôn

  0
  2021-08-20T05:35:10+00:00

  biện pháp: 

  – Phân bố dân cư đồng đều hơn và nguồn lao động.

  – Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

  – Đa dạng hóa các nhành nghề( đặt biệt là dịch vụ)

  – Tăng cường hợp tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

  – Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề nhằm nâng cao chất lượng lao động.

  – Đẩy mạnh xuất khẩu lao động ra nước ngoài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )