Để giúp đỡ học sinh nghèo, các bạn học sinh của ba lớp 6 đã quyên góp được một số quyển vở. Lớp 6A quyên góp được 72 quyển vở. Số quyển vở lớp 6B quyê

Question

Để giúp đỡ học sinh nghèo, các bạn học sinh của ba lớp 6 đã quyên góp được một số quyển vở. Lớp 6A quyên góp được 72 quyển vở. Số quyển vở lớp 6B quyên góp được bằng 5/6 của lớp 6A và bằng 80% của lớp 6C. Hỏi cả ba lớp quyên góp được bao nhiêu quyển vở ?

in progress 0
Serenity 4 tuần 2021-08-18T16:22:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:23:56+00:00

  Đáp án:

   207 quyển vở

  Giải thích các bước giải:

   Vì lớp 6B quyên góp bằng 5/6 lớp 6A nên:

  Lớp 6B quyên góp số quyển vở là:

  72×5÷6=60 quyển

  Vậy 60 quyển tương ứng với 80% lớp 6C vậy:

  Lớp 6C quyên qóp số quyển vở là:

  60÷80×100=75 quyển

  ⇒ Cả ba lớp quyên góp được số quyển vở là:

  72+60+75=207 quyển vở

  0
  2021-08-18T16:24:27+00:00

  Vì số vở lớp 6B quyên góp bằng 5/6 số vở lớp 6A=> Số vở lớp 6B là:

          72*5/6=60(quyển)

  Vì số vở lớp 6B quyên góp bằng 80% số vở lớp 6C=> Số vở lớp 6C là:

         60:80%=75(quyển)

  Cả ba lớp quyên góp được số vở là: 

        72+60+75=207(quyển)

                Vậy 3 lớp quyên góp được 207 quyển

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )