Để hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít khí CO2 ( đktc ) thì cần vừa đủ 250ml dd CaOH2. Khối lượng muối trung hoà thu được là : A 42g B 41g C 40g D 39g Giúp

Question

Để hấp thụ hoàn toàn 7,84 lít khí CO2 ( đktc ) thì cần vừa đủ 250ml dd CaOH2. Khối lượng muối trung hoà thu được là :
A 42g
B 41g
C 40g
D 39g
Giúp mình với ^^

in progress 0
Melody 1 tuần 2021-08-29T14:46:16+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:47:43+00:00

  Đáp án:

   \({m_{CaC{O_3}}} = 35g\)

  Giải thích các bước giải:

  Đề bài này thiếu CM $Ca(OH)_2$ 

  Ở đây anh làm theo trường hợp tạo muối trung hòa

  Em xem lại đề giúp anh nhé

   \(\begin{array}{l}
  C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\\
  {n_{C{O_2}}} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{7,84}}{{22,4}} = 0,35mol\\
  {n_{CaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = 0,35mol\\
  {m_{CaC{O_3}}} = n \times M = 0,35 \times 100 = 35g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )