Để hiểu rõ quá trình sinh sản của vật nuôi , người chăn nuôi phải hiểu rõ những quy luật nào A) Quy luật sinh trưởng phát dục theo giai đoạn B) Quy

Question

Để hiểu rõ quá trình sinh sản của vật nuôi , người chăn nuôi phải hiểu rõ những quy luật nào
A) Quy luật sinh trưởng phát dục theo giai đoạn
B) Quy luật sinh trưởng phát dục kh đều
C) Quy luật sinh trưởng phát dục theo chu kì
D) Cả B và C

in progress 0
Melanie 1 tháng 2021-08-03T23:49:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:51:08+00:00

  Quy luật sinh trưởng phát dục theo giai đoạn nha

  0
  2021-08-03T23:51:31+00:00

  D,Cả B và C nhó

  ( Người chăn nuôi phải hiểu rõ 3 quy luật đó là :

  + Sự sinh trưởng phát dục diễn ra theo các giai đoạn.

  + Sự sinh trường và sự phát dục không đồng đều với nhau.

  + Sự sinh trưởng phát dục diễn ra theo các chu kì)

  => Là D nhó 

  Cho mk ctlhn nhoa  ( Nếu đúng)

  @Ngoclinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )