để hòa nhập xu thế chung của thế giới hiện nay chúng ta cần là những gì

Question

để hòa nhập xu thế chung của thế giới hiện nay chúng ta cần là những gì

in progress 0
Savannah 4 tháng 2021-08-16T04:45:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:47:03+00:00

  —> Thế giới việc làm đang thay đổi liên tục. Toàn cầu hoá, tự động hoá và những tiến bộ trong công nghệ đang mang đến rất nhiều cơ hội cho người lao động trong tương lai, cũng như những thách thức đặc thù đối với các nhà tuyển dụng trên thế giới khi chúng ta bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

  0
  2021-08-16T04:47:19+00:00

  để hòa nhập xu thế chung của thế giới hiện nay chúng ta cần là những gì

  => Để hòa nhập chúng ta cần liên kết với thế giới về xu hướng, kết bạn để chia sẻ về nhận thức, sự suy nghĩ chung, gia tăng và lan tỏa những mối liên hệ ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, phụ thuộc vào nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên toàn thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )