Để hòa tan hoàn toàn 14,4 g một kim loại hóa trị II cần 400ml đ hcl 3M. Xác định tên kim loại chưa biết? Tính nồng độ mol của dd muối thu được (coi th

Question

Để hòa tan hoàn toàn 14,4 g một kim loại hóa trị II cần 400ml đ hcl 3M. Xác định tên kim loại chưa biết? Tính nồng độ mol của dd muối thu được (coi thể tích đ thay đổi không đáng kể)

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-03T16:53:19+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:54:51+00:00

  Đáp án:

   Mg

  Giải thích các bước giải:

  Mol hcl =0.4 * 3= 1.2 (mol)

  Mol kim loại = 14.4/ M của X

  2Hcl + X —-> Xcl2 + H2

  1.2 ->0.6 —->0.6           (mol)

  => Mol X = 14.4/ M của X = 0.6 => M của X= 14.4 / 0.6 = 24(g)

  Vậy X là Mg 

  Cm của Cucl2 = 0.6 / 0.4 = 1.5M

   

  0
  2021-09-03T16:55:08+00:00

  gọi kim loại đó là X

  PTHH

  X + 2HCl -> XCl2 + H2↑

  0,6    1,2         0,6

  nHCl= 3.0,4= 1,2 (mol)

  => MX= 14,4/0,6= 24

  => X là Mg

  Vì: Vdd sau= Vdd trước= 0,4 l

  Cmdd MgCl2= 0,6/0,4= 1,5M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )