để “học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức, phong trào Hồ Chí Minh “, học sinh cần nên làm gì để việc học tập có hiệu quả?

Question

để “học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức, phong trào Hồ Chí Minh “, học sinh cần nên làm gì để việc học tập có hiệu quả?

in progress 0
Ximena 3 tháng 2021-09-16T08:06:08+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-16T08:07:22+00:00

    Để học tập và làm theo tấm gtấm   đạo đức Hồ Chí Minh học sinh cần trao dồi kiến thức không ngừng ,  và luôn tư duy sáng tạo . Kết hợp với việc học là hành học phải đi đôi với hành thì mới có hiệu quả. Nhưng xã hội hiện nay người có tài  mà không có đức là vô dụng . Song với việc học hành cần phải rèn luyện đạo đức . Cần lấy những người có ý chí học tập làm gương mà phấn đấu . Luôn thay đổi phương pháp học tập để việc học tập trở nên thú vị và đạt được kết quả cao . Việc học phải đưa lên hàng đầu không nên sao lãng việc học . Suy nghĩ đến tương lai mà cố gắng học tập . Nhìn lại một vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước một người có tinh thần học hỏi cao và có tính đức độ . Dù ở đâu nơi nào chúng ta cũng phải học hỏi có vậy mới tiếp thu nhũng cái mới trong cuộc sống như câu ” Đi một ngày đàng học một sàng khôn ” Bất cứ nới đâu việc học cũng là trên hết . “Học ,  học nữa ,  học mãi ” câu nói chứa hàm ý sâu rộng của Lê-nin đã cho ta thấy dù lớn hay nhỏ đều phải học hỏi lẫn nhau . 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )