Để xiết chặt ách đô hộ đối với nước ta, nhà Đường đã thực hiện: 5 điểm Xây thành, đắp lũy, tăng cường quân đồn trú. Bắt nhân dân ta gánh vải sang nộp

Question

Để xiết chặt ách đô hộ đối với nước ta, nhà Đường đã thực hiện:
5 điểm
Xây thành, đắp lũy, tăng cường quân đồn trú.
Bắt nhân dân ta gánh vải sang nộp
Cử quan lại người Trung Quốc cai trị trực tiêp đến cấp xã
Sửa sang, làm lại đường giao thông
Nhân dân và hào kiệt khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Lý Bí vì:
5 điểm
Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư tàn bạo.
Lý Bí là người tài giỏi, có uy tín trong nhân dân.
Do chính sách đô hộ tàn bạo của nhà Lương.
Nhân dân ta muốn giúp đỡ nhà Lương.

in progress 0
Brielle 2 tuần 2021-07-12T10:11:33+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:13:07+00:00

  bắt nhân dân ta gánh vải sang nộp

  sửa sang làm lại đường giao thông

  do chính sách đô hộ của nhà lương quá tàn bạo

  lý bí là người tài giỏi có uy tín trong nhân dân

  0
  2021-07-12T10:13:19+00:00

  -Để xiết chặt ách đô hộ đối với nước ta, nhà Đường đã thực hiện: điểm Xây thành, đắp lũy, tăng cường quân đồn trú. Bắt nhân dân ta gánh vải sang nộp Cử quan lại người Trung Quốc cai trị trực tiêp đến cấp xã Sửa sang, làm lại đường giao thông                                                                                       –Nhân dân và hào kiệt khắp nơi hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Lý Bí vì:  Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư tàn bạo.Do chính sách đô hộ tàn bạo của nhà Lương.  Lý Bí là người tài giỏi, có uy tín trong nhân dân. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )