để kéo một thùng nước đâỳ có dung tích 10l từ giếng sâu lên mặt đất người ta phải kéo dây với 1 lực tối thiểu là bao nhiêu ?Biết hùng nước ko chứa có

Question

để kéo một thùng nước đâỳ có dung tích 10l từ giếng sâu lên mặt đất người ta phải kéo dây với 1 lực tối thiểu là bao nhiêu ?Biết hùng nước ko chứa có khối lượng 0,5 kg

in progress 0
Rose 1 năm 2021-11-04T04:29:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T04:31:08+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Khối lượng nước là :

    m1 = D.V = 1000.0,01 = 10 (kg)

  Lực tối thiểu là :

    F = P1 + P2 = 10.(m1 + m2) = 10.(10 + 0,5) 

       = 10.10,5 = 105 (N)

  0
  2021-11-04T04:31:25+00:00

  Đáp án:

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: 1 lít nước =1kg

  10 lít nước = 10 kg =100 N

  trọng lượng của thùng chứa nước là: 0,5 kg =5 N

  Lực tối thiểu cần dùng là: 100+5 =105 N

  Vậy cần dùng ít nhất 105 N để nước từ dưới giếng lên

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )