Để khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp, nhà Lê đã làm gì? Tại sao?

Question

Để khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp, nhà Lê đã làm gì? Tại sao?

in progress 0
Caroline 4 tháng 2021-08-11T10:54:32+00:00 1 Answers 387 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:56:14+00:00

  * Để khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp, nhà Lê đã:

  – Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng, còn 10 vạn chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.

  – Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng.

  – Đặt các chức quan chuyên lo về nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.

  – Thực hiện phép quân điền

  – Chú trọng việc khai hoang

  – Cấm giết trâu, bò ; điều động dân phu mùa cấy gặt.

   làm cho kinh tế nhanh chóng được phục hồi và phát triển, tạo điều kiện để củng cố quốc phòng toàn dân. Nhân dân, nhất là nông dân tin tưởng vào nhà nước thời Trần.

  (CÁI NÀY CÓ TRONG SÁCH Á NÊN GHI NHANH PHẦN VÌ SAO TÔI NGHĨ LÀ CÔ BN K CHO GHI TRG VỞ VÀ CHỈ GIẢI THÍCH THÔI :v)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )