Để khử hoàn toàn oxit kim loại R ta cần 10,08 lít khí H2 ở đktc và thu được 16,8 g kim loại. Tìm công thức oxit đó

Question

Để khử hoàn toàn oxit kim loại R ta cần 10,08 lít khí H2 ở đktc và thu được 16,8 g kim loại. Tìm công thức oxit đó

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-09T02:22:45+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:24:07+00:00

  gọi oxit kl là M2Oy

  =>M2Oy+yH2=>2M+yH2O

  ta có vH2=10.08(lít)=>nH2=$\frac{10.08}{22.4}$=0.45(mol) 

  =>nM=$\frac{0.45*2}{y}$= $\frac{0.9}{y}$ (mol)

  mà mM=16.8(g)

  =>$\frac{0.9}{y}$*M=16.8

  =>$\frac{M}{y}$= $\frac{16.8}{0.9}$= $\frac{56}{3}$

  M=Fe,y=3 

  vậy cthh của oxit đó là Fe2O3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )