Đề kiểm tra học kì I I . Trắc nghiệm Câu 1 : Tam giác ABC vuông tại B thì cạnh huyền là cạnh A.AB

Question

Đề kiểm tra học kì I
I . Trắc nghiệm
Câu 1 : Tam giác ABC vuông tại B thì cạnh huyền là cạnh
A.AB B.BC C.AC D.BA và BC
Câu 2 : Cho x và y tỉ lệ thuận với nhau biết x = 9 thì y = 3 . Hệ số của y đối với x là
A.3 B.-3 C.1/3 D.-1/3
Câu 3 : Tổng số đo ba góc trong của tam giác bằng
A.60 độ B.90 độ C.180 độ D.360 độ
Câu 4 : Cho x tỉ lệ nghịch với y , biết x1 = 3 ; x2 = 9 ; y1 = 6 thì giá trị của y2 là
A.18 B.8 C.2 D.4,5
Câu 5 : Trong các mệnh đề sau , mệnh đề nào sai ?
A.Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
B.Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau
C.Trong một tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhọn
D.Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 thì song song với nhau
Câu 6 : Nếu √x = 4 thì x mũ 2 bằng
A.256 B.16 C.4 D.2
Câu 7 : Từ tỉ lệ thức a/b = d/c có thể suy ra
A.b/a = d/c B.b/d = c/a C.c/b = d/a D.a.d = d.c
II . Tự luận
Bài 1 : Cho Δ ABC nhọn , E là trung điểm của BC , D thuộc tia đối của tia EA sao cho ED = EA
a) C/m Δ AEB = Δ DEC
C/m AB // CD
b) C/m ∠EBD = ∠ECA
c) Kẻ EI ⊥ AC ( I ∈ AC ) ; EK ⊥ BD ( K ∈ BD ) . C/m I,E,K thẳng hàng

in progress 0
Claire 5 ngày 2021-12-04T17:35:58+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:37:14+00:00

  1.D

  2. A

  3. C

  4. D

  5. B

  6. B

  7. C

  Phần tự luận thi f do mình trả lời bằng máy tính nên ko chụp ảnh đc ha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )