Để kiểm tra khả năng chống đạn của một tấm kính, người ta sử dụng súng ngắn bắn vào tấm kính dày 2cm. Viên đạn ra khỏi nòng súng với vận tốc 200m/s th

Question

Để kiểm tra khả năng chống đạn của một tấm kính, người ta sử dụng súng ngắn bắn vào tấm kính dày 2cm. Viên đạn ra khỏi nòng súng với vận tốc 200m/s theo phương ngang, xuyên vuông góc qua tấm kính và rơi xuống mặt đất. Cho khối lượng đạn là 10g và nòng súng dài 20cm. Vật rơi theo kiểu ném ngang với độ cao 1,25m và chạm đất cách 50m
a) Tính động năng của viên đạn khi xuyên qua được tấm kính và lực cản trung bình của tấm kính
b) Cũng loại kính này, nếu muốn chặn hoàn toàn không cho viên đạn xuyên qua thì bề dày tối thiểu của kính phải là bao nhiêu ?

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-19T16:34:50+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:36:41+00:00

  Đáp án:

  a) Thời gian rơi là:

  \(t = \sqrt {\dfrac{{2h}}{g}}  = \sqrt {\dfrac{{2,5}}{{10}}}  = 0,5s\)

  Vận tốc khi ra khỏi tấm kính là:

  \(v = \dfrac{L}{t} = 100m/s\)

  Động năng của viên đạn khi xuyên qua tấm kính là:

  \({{\rm{W}}_d} = \dfrac{1}{2}m{v^2} = 50J\)

  Lực cản trung bình của tấm kính là:

  \(F = \dfrac{{50 – \dfrac{1}{2}.0,{{01.200}^2}}}{{0,02}} =  – 7500N\)

  b) Bề dày tối thiểu của tấm kính là:

  \(d = \dfrac{{\dfrac{1}{2}.0,{{01.200}^2}}}{F} = \dfrac{2}{{75}}m\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )