Để làm sạch FeSO4 có lẫn CuSO4 , có thể dùng hóa chất nào sau đây? A: Al B: Dung dịch NaOH C: Dung dịch H2 SO4 loãng D: Fe

Question

Để làm sạch FeSO4 có lẫn CuSO4 , có thể dùng hóa chất nào sau đây?
A:
Al
B:
Dung dịch NaOH
C:
Dung dịch H2 SO4 loãng
D:
Fe

in progress 0
Allison 2 ngày 2021-12-08T01:18:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T01:20:01+00:00

  D ạ 

  0
  2021-12-08T01:20:18+00:00

  Đáp án:

   Mik nghi la D

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )