để lát nền 1 phòng HCN có a = 12m , b = 8m. Người ta dùng gạch men hình vuông có cạnh 40 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch men để lát phòng đó

Question

để lát nền 1 phòng HCN có a = 12m , b = 8m. Người ta dùng gạch men hình vuông có cạnh 40 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch men để lát phòng đó

in progress 0
Nevaeh 8 phút 2021-09-15T02:34:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:35:48+00:00

  Diện tích của căn phòng là :

  $12 × 8 = 96 (m^2)$

  Diện tích 1 viên gạch men là :

  $40 × 40 = 1600( cm^2)=0,16(m^2)$

  Số viên gạch men cần để lát căn phòng đó là :

  $96÷0,16=600(viên)$

  Đáp số : 600 viên

   

  0
  2021-09-15T02:36:01+00:00

  Đáp án:

   600 viên.

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích căn phòng: 12 x 8 = 96 (m2)

  Diện tích 1 miếng gạch men: 40 x 40 = 1600 cm2 = 0,16 m2.

  Vậy cần số gạch là (bỏ qua diện tích  khoảng giữa các miếng gạch): 96 / 0,16 = 600 viên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )