Để mạ 200g vàng lên một bề mặt của một cái nhẫn, người ta dùng dòng điện có cường độ là 5A. Hãy tính thời gian để mạ hết khối lượng vàng trên ? Biết

Question

Để mạ 200g vàng lên một bề mặt của một cái nhẫn, người ta dùng dòng điện có
cường độ là 5A. Hãy tính thời gian để mạ hết khối lượng vàng trên ? Biết khối lượng mol
của vàng là 197.10-3
kg/mol, hóa trị của vàng là 1.

in progress 0
Parker 4 tháng 2021-08-16T05:09:05+00:00 1 Answers 131 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:10:15+00:00

  Đáp án:

  \(t = 19593,9s\)

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian mạ hết vàng là:

  \(\begin{array}{l}
  m = \frac{{AIt}}{{Fn}}\\
   \Rightarrow t = \dfrac{{mFn}}{{AI}} = \dfrac{{200.96500.1}}{{197.5}} = 19593,9s
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )