để nâng một vật nặng lên tầng 2 của một tòa nhà người dùng loại máy cơ đơn giản nào: A dùng đòn bẫy B. dùng mặt phẳng nghiêng

Question

để nâng một vật nặng lên tầng 2 của một tòa nhà người dùng loại máy cơ đơn giản nào:
A dùng đòn bẫy
B. dùng mặt phẳng nghiêng
C. mang trực tiếp
D. dùng ròng rọc
ai đó giúp với

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-12T21:07:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T21:08:42+00:00

  Đáp án:

  D. dùng ròng rọc

  Giải thích các bước giải:

   VÌ khi nâng một vật nặng lên tầng 2 của 1 tòa nhà thì không thể  dùng đòn bẫy hay mặt phẳng nghiêng, và không thể mang trực tiếp nên chúng ta chỉ có thể dùng ròng rọc .

  0
  2021-09-12T21:08:50+00:00

  Đáp án:

  D. dùng ròng rọc

  Giải thích các bước giải:

  để nâng một vật nặng lên tầng 2 của một tòa nhà người dùng loại máy cơ đơn giản là: dùng ròng rọc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )