Đề : nếu em là nhà sản xuất, em sẽ vận dụng chức năng điều tiết kích thích hạn chế sản xuất tiêu dùng như thế nào

Question

Đề : nếu em là nhà sản xuất, em sẽ vận dụng chức năng điều tiết kích thích hạn chế sản xuất tiêu dùng như thế nào

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-09-19T19:06:29+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T19:08:06+00:00

  – Người sản xuất mang hàng hóa ra thị trường , hàng hoá nào thích hợp với thị hiếu xã hội bán được.

  b.- – Thị trường thông tin giúp người bán đưa ra các quyết định kịp thời thu lợi nhuận.

  c.- – Người tiêu dùng điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất.

  d.- – Nhà nước ban hành những chính sách kinh tế phù hợp hướng nền kinh tế vào những mục tiêu xác định

  0
  2021-09-19T19:08:12+00:00

  Thị trường thông tin giúp người bán đưa ra các quyết định kịp thời thu lợi nhuận.

  Người tiêu dùng điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất.

  Nhà nước ban hành những chính sách kinh tế phù hợp hướng nền kinh tế vào những mục tiêu xác định

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )