để nhận biết các đại diện của ngành giun đốt ở thiên nhiên cần phải chịu đặc điểm cơ bản nào

Question

để nhận biết các đại diện của ngành giun đốt ở thiên nhiên cần phải chịu đặc điểm cơ bản nào

in progress 0
Josie 1 tháng 2021-09-06T10:16:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:17:13+00:00

  +)Cơ thể phân đốt, đối xứng hai bên, có thể xoang. 

  +)Hệ tiêu hóa hình ống, phân hóa.

  +)Di chuyển nhờ chi bên, tơ hay hệ cơ trên thành cơ thể. 

  +)Hô hấp bằng da hay bằng mang.

  xin hay nhất!

   

  0
  2021-09-06T10:17:44+00:00

  Đáp án:

   – cơ thể phân đốt, đối xứng 2 bên,có thể xoang

   – hệ tiêu hóa hình ống, phân hóa

   – Di chuyển nhờ chi bên , tơ hay hệ cơ trên thành cơ thể

   – hô hấp bằng da hay bằng mang

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )