Đề nó cho chóp đáy hcn. tam giác SAC SBD cân thì làm sao cm SO vuông đáy dc ạ (o gđ AC BD)

Question

Đề nó cho chóp đáy hcn. tam giác SAC SBD cân thì làm sao cm SO vuông đáy dc ạ (o gđ AC BD)

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-11T18:53:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T18:55:40+00:00

  Ta có:

  $OA = OC$

  $SA = SC$

  $\to SO$ là trung trực của $AC$

  $\to SO\perp AC$

  $OB= OD$

  $SB = SD$

  $\to SO$ là trung trực của $BD$

  $\to SO\perp BD$

  Khi đó:

  $\begin{cases}SO\perp AC\quad (cmt)\\SO\perp BD\quad (cmt)\\AC\cap BD =\{O\}\end{cases}$

  $\to SO\perp (ABCD)$

  0
  2021-09-11T18:55:51+00:00

  Đáp án:

   

  ta có:  tam giác SAC cân

             tan giác SBD cân

  ⇒ SABCD là hình chóp đều

  ⇒ SO ⊥ (SABCD)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )