để phát triển bền vững, khi khai thác các nguồn tài nguyên của miền chúng ta cần phải làm gì

Question

để phát triển bền vững, khi khai thác các nguồn tài nguyên của miền chúng ta cần phải làm gì

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-09T11:00:58+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:02:18+00:00

   – khai thác sử dụng nguồn lực một cách hợp lý

  – giảm thiểu sự tiêu thụ quá mức tài nguyên thiên nhiên

  – duy trì tính đa dạng thiên nhiên, xã hội và nhân văn

  – phát triển du lịch phải đặt trong quy hoạch tổng thể của kinh tế xã hội

  – phát triển du lịch phải hỗ trợ kinh tế cho địa phương

  – lấy ý kiến của nhân dân và các đối tượng có liên quan

  0
  2021-09-09T11:02:43+00:00

  CHÚNG TA CẦN TIẾT KIỆM , KHAI THÁC HỢP LÝ , BẮT CÁC ĐỐI TƯỢNG KINH DOANH TRÁI PHÉP VÀ ĐẶC BIỆT LÀ PHẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THÌ MỚI GIỮ ĐC TÀI NGUYÊN

  NHỚ CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT NHÉ

  MÌNH K VIẾT ĐC GÌ NHIỀU ĐÂU

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )