đẻ sắp xếp dữ liệu trong bảng tính theo thứ tự tăng dần, giảm dần em thực hiện ntn? help me. M.n giúp mình với

Question

đẻ sắp xếp dữ liệu trong bảng tính theo thứ tự tăng dần, giảm dần em thực hiện ntn?
help me. M.n giúp mình với

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-08-17T06:48:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:49:46+00:00

  Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp & Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  – Để sắp xếp nhanh theo thứ tự tăng dần, bấm phím (Sắp xếp từ A đến Z).

  – Để sắp xếp nhanh theo thứ tự giảm dần, bấm phím (Sắp xếp từ Z đến A).

  0
  2021-08-17T06:50:18+00:00

  -Chọn một ô trong cột bạn muốn sắp xếp.

  -Trên tab Dữ liệu, trong nhóm Sắp xếp và Lọc, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  +Để sắp xếp nhanh theo thứ tự tăng dần, bấm  (Sắp xếp từ A đến Z).

  +Để sắp xếp nhanh theo thứ tự giảm dần, bấm  (Sắp xếp từ Z đến A).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )