Để siết chặt ách đô hộ đối với nhân dân ta, nhà Lương đã làm: 5 điểm Giúp đỡ người Việt phát triển kinh tế Tiến hành bóc lột dã man, đặt ra những thứ

Question

Để siết chặt ách đô hộ đối với nhân dân ta, nhà Lương đã làm:
5 điểm
Giúp đỡ người Việt phát triển kinh tế
Tiến hành bóc lột dã man, đặt ra những thứ thuế hết sức vô lí, tàn bạo.
Chia lại các quận huyện để cai trị và đặt tên mới.
Phân biệt đối xử gay gắt, người Việt không được giữ chức vụ quan trọng.

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-07-12T10:23:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:25:19+00:00

  Giúp đỡ người Việt phát triển kinh tế

  Tiến hành bóc lột dã man, đặt ra những thứ thuế hết sức vô lí, tàn bạo.

  Chia lại các quận huyện để cai trị và đặt tên mới.

  Phân biệt đối xử gay gắt, người Việt không được giữ chức vụ quan trọng.

  đúng rồi nha bn

  mik bổ sung

  Giúp đỡ người Việt phát triển kinh tế để dễ vơ vét bóc lột nhân dân ta,đàn áp các cuộc nổi dậy của quần chúng

  thực hiện chính sách”đồng hóa dân tộc”

  Tiến hành bóc lột dã man, đặt ra những thứ thuế hết sức vô lí, tàn bạo cùng với lao dịch nặng nề

  Chia lại các quận huyện để cai trị và đặt tên mới để người việt quên đi phong tục, đất nước của họ

  Phân biệt đối xử gay gắt, người Việt không được giữ chức vụ quan trọng.

  chúc bn học tốt =^=

  0
  2021-07-12T10:25:54+00:00

  nhà Lương đã tiến hành bóc lột dã man , đặt ra thứ thuế hết sức vô lí 

                    chia lại quận huyện để cai trị và đặt tên mới 

                     phân biệt đối sử gay gắt , người việt ko được giữ chúc vụ quan trọng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )