Để tai hoạt động tốt cần chú ý vấn đề gì

Question

Để tai hoạt động tốt cần chú ý vấn đề gì

in progress 0
Anna 1 năm 2021-07-17T16:41:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:42:29+00:00

  Trả lời:

  ⇒ Cần tránh tiếp xúc với những âm thanh to  

  ⇒ Thường xuyên vệ sinh tai

  Không để nước vào tai .

  Xin hay nhất ạ làm ơn

  0
  2021-07-17T16:42:49+00:00

  Trả lời 

  ⇒ Cần tránh tiếp xúc với những âm thanh to  

  ⇒ Thường xuyên vệ sinh tai

  Mik chỉ biết thế này thôi ạ 

  Hok tốt

  Xin hay nhất 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )