Để tạo ra màu xanh của nước chè, trong quy trình chế biến người ta làm thế nào? A. Vò chè B. Diệt men C. Lên men Đ. Sao chè

Question

Để tạo ra màu xanh của nước chè, trong quy trình chế biến người ta làm thế nào?
A. Vò chè
B. Diệt men
C. Lên men
Đ. Sao chè

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-08-16T16:31:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:33:30+00:00

  Để tạo ra màu xanh của nước chè, trong quy trình chế biến người ta làm thế nào?

  A. Vò chè

  B. Diệt men

  C. Lên men

  D. Sao chè

  0
  2021-08-16T16:33:33+00:00

  Để tạo ra màu xanh của nước chè, trong quy trình chế biến người ta làm thế nào?

   A. Vò chè

  B. Diệt men

  C. Lên men

  Đ. Sao chè

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )