Để tắt thoắt chương trình Microsoft word 2007 ta dùng cách nào sao đây

Question

Để tắt thoắt chương trình Microsoft word 2007 ta dùng cách nào sao đây

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-07-24T01:38:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:39:34+00:00

  Để tắt trương trình Microsoft word 2007 ta cần

  Ấn vào biều tượng “X” góc màn hình –> nhấp mục don save (save thì lưu file lại) .

  ALT +F4 

  0
  2021-07-24T01:40:09+00:00

  Hình 2 bạn nhấp vào biểu tượng của Word sau đó chọn Close

  Hoặc chọn $Alt+F4$

  de-tat-thoat-chuong-trinh-microsoft-word-2007-ta-dung-cach-nao-sao-day

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )