Đề Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên a) 2.04:9-(- 3.12)

Question

Đề Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên
a) 2.04:9-(- 3.12)

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-09-16T17:57:30+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-16T17:59:29+00:00

    Đáp án:

    Giải thích các bước giải:

    $2,04:9-(-3.12)=\dfrac{51}{25}:9+36=\dfrac{17}{25}+36=\dfrac{2717}{25}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )