Để thu được 40,5 gam Kẽmoxit cần bao nhiêu gam kẽm và bao nhiêu lít không khí (đktc). (Coi Voxi = 1/5Vkk ).

Question

Để thu được 40,5 gam Kẽmoxit cần bao nhiêu gam kẽm và bao nhiêu lít không khí (đktc).
(Coi Voxi = 1/5Vkk ).

in progress 0
Reese 1 tuần 2021-11-29T17:25:39+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-29T17:27:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nZnO= 40,5/81=0,5(mol)

  PTHH : 2Zn + O2 ——-> 2ZnO

  Theo pt : nO2=1/2nZnO=0,25(mol)

     => VO2 = 0,25×22,4=5,6(l)

  => Vkk= 5VO2= 5× 5,6=28(l)

  Chú bn học tốt !????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )