để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng , tôn giáo em cần phải làm gì

Question

để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng , tôn giáo em cần phải làm gì

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-07-18T20:07:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T20:09:03+00:00

  Em sẽ:

  – Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người

  – Tìm hiểu những quy định của nhà nước, của pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

  Hok tốt

  0
  2021-07-18T20:09:23+00:00

  – Tôn trọng những lễ hội, lễ nghi của các tôn giáo

  – Tôn trọng các nơi thờ tự của các tín nguỡng, tôn giáo như: đền, chùa,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )