Đề: Tính giá trị biểu thức: b/ B= sin ² 10 + sin ² 20 + sin ² 70 + sin ² 80 c/ C= $tan5^{0}$ × $tan15^{0}$ × $tan25^{0}$ × $tan65^{0}$

Question

Đề: Tính giá trị biểu thức:
b/ B= sin ² 10 + sin ² 20 + sin ² 70 + sin ² 80
c/ C= $tan5^{0}$ × $tan15^{0}$ × $tan25^{0}$ × $tan65^{0}$ × $tan75^{0}$ × $tan85^{0}$

in progress 0
Aaliyah 5 tháng 2021-07-16T07:02:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:04:29+00:00

  Giải thích các bước giải:

   b) b= sin2 10+ cos 2 70 +sin 2 70 + cos 2 10

  = (sin 2 10+ cos 2 10 ) +( sin 2 70+ cos 2 70) = 1+1=2

  c)  = tan 5 . cot 75. tan 25.cot 25. tan 75. cot 5

  = (tan 5.cot 5) . (cot 75.tan 75).( tan 25.cot 25)= 1.1.1=1

  0
  2021-07-16T07:04:49+00:00

  Đáp án:

   a) sin²10+sin²20+cos²10+cos²20=(sin²10+cos²10)+(sin²20+cos²20)=1+1=2

  b) tan5*×tan15*×tan25*×cot25*×cot15*×cot5*=(tan5*×cot5*)×(tan15*×tan15*)×(cot25*×cot25*)=1×1×1=1

  Giải thích các bước giải:

   các bài này bạn áp dụng hằng đẳng thức sin²∝+cos²∝=1 và tan∝×cot∝=1 là được nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )