Để tổng hợp nên các thành phần cấu tạo tế bào, các chất nào là cần thiết.

Question

Để tổng hợp nên các thành phần cấu tạo tế bào, các chất nào là cần thiết.

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-10-06T18:29:45+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:30:55+00:00

   * Các thành phần cần thiết :

  – Chất hữu cơ 

  + Cacbon, ôxi , hiđr), nitơ , lưu huỳnh, phôtpho , trong đó N là nguyên tố đặc trưng cho chất sống tạo nên các phân tử protein 
  +Gluxit gồm 3 nguyên tố là C, H, O trong đó tỉ lệ H : O luôn luôn là 2H : 1 O.
  + Lipit cũng gồm 3 nguyên tố là C, H, O trong đó tỉ lệ H : O thay đổi tuỳ loại lipit.
  + Axit nuclêic gồm 2 loại: ADN và ARN

  * Chất vô cơ :muối khoáng , vitamin , các nguyên tố như sắt đồng , kẽm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )