☆Đề: Trên đường đi học về, bạn H gặp một người bị tai nạn giao thông đang cần đưa đi cấp cứu. Mặc dù đã muộn học nhưng bạn H vẫn dừng lại giúp đỡ ngư

Question

☆Đề: Trên đường đi học về, bạn H gặp một người bị tai nạn giao thông đang cần đưa đi cấp cứu. Mặc dù đã muộn học nhưng bạn H vẫn dừng lại giúp đỡ người bị nạn.
a. Theo em, việc làm của bạn H là biểu hiện của việc thực hiện những quy định nào? Vì sao?
b. Em hãy viết 5 câu thể hiện suy nghĩ của em về việc làm của bạn H?
●Chú ý: Đáp án cần có các điều kiện sau:
a.
– Việc làm của bạn H là biểu hiện những quy định của đạo đức và pháp luật.
– Phải giải thích được việc làm của bạn H là biểu hiện của việc thực hiện quy định của pháp luật và chuẩn mực đạo đức.
b.
Viết được 5 câu thể hiện suy nghĩ của bản thân về việc làm của bạn H, có lập luận rõ ràng gắn với vai trò của việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật trong cuộc sống.

in progress 0
Hadley 5 tháng 2021-07-20T22:32:57+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:34:19+00:00

    quy định chuẩn mực đạo đức. Vì bạn H  dù muộn học nhưng vần dừng lại giúp đỡ người bị nạn.

  – Bạn H là người biết thương yêu, quan tâm mọi người. Dù bị muộn học nhưng bạn H vẫn dừng lại giúp đỡ người bị nạn. Đây là hành động mà nhiều người không làm được. Chúng ta cần học tập và noi theo bạn H. 

  0
  2021-07-20T22:34:29+00:00

  1. việc làm của bạn H thể hiện đức tính giúp dỡ người hoạn nạn khó khăn.ngoài ra còn có cả tinh thần yêu người cùng dân tộc.Bởi vì bạn H đã giúp 1 người bị tai nạn,tình trạng của họ rất khó khăn có thể nguy hiểm đến tính mạng.Và đó còn là người đồng bào dân tộc với chúng ta.

  2thể hiện suy nghĩ:

  a)bạn H là1 công dân gương mẫu đáng được tôn vinh.

  b)việc làm của bạn H còn làm tăng tình người thêm thân thiết

  c)bạn H quả là người tốt và biết giúp người khác quên mình khi mình sắp muộn học.

  d)bạn H là tấm gương tốt để trẻ em và người lớn noi theo.

  e)em rất cảm kích và sẽ cố gắng giúp isch cho người bị hoạn nạn để được như bạn H

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )