để trở thành người lao động tốt, công nhân có ít trong xã hội, ngay từ bây giờ em phải làm gì?

Question

để trở thành người lao động tốt, công nhân có ít trong xã hội, ngay từ bây giờ em phải làm gì?

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-02T14:44:31+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:45:57+00:00

  Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em cần phải cố gắng học tập, tiếp thu kiến thức để sau này có thể vận dụng. Bên cạnh đó, cần phải tu dưỡng đạo đức, sống lành mạnh, rèn luyện toàn diện để thành một người công dân tốt. Ngoài ra, chăm chỉ lao động, làm việc theo sức của mình. Bởi Bác Hồ đã từng nói “lao động là vinh quang”, “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

  0
  2021-09-02T14:46:30+00:00

  *Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em phải:

  – ra sức học tập

  – tu dưỡng đạo đức

  – sống lành mạnh

  – rèn luyện toàn diện để chuẩn vị hành trang bước vào đời

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )