Để trung hoà m gam axit thuần chức X cần 0,125 mol NaOH. Đốt cháy 2m gam X cần 0,875 mol O2 và tạo 0,75 mol CO2. Phần trăm khối lượng của H trong X là

Question

Để trung hoà m gam axit thuần chức X cần 0,125 mol NaOH. Đốt cháy 2m gam X cần 0,875 mol O2 và tạo 0,75 mol CO2. Phần trăm khối lượng của H trong X là:
A. 4,34
B. 6,66
C. 2,22
D. 8,10

in progress 0
Adalynn 3 tuần 2021-07-10T12:17:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:18:25+00:00

  Đáp án: $D$

   

   

  0
  2021-07-10T12:19:09+00:00

  nCOOH = nNaOH = 0,125 mol.

  bảo toàn oxi: 0,125 x 2 + 0,875 = 0,75 + 1/2nH2O. => nH20 = 0,75 mol

  bảo toàn C: nC (X) = nCO2 = 0,75 mol

  bảo toàn H: nH (X) = 2nH20 = 1,5 mol

  bảo toàn khối lượng: mX = 44×0.75 + 0.75×18 – 32×0.875 = 18.5g.

  %H (X) = mH (X)/ mX = 1,5/14 = 8,10%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )