Đề xuất một số biện pháp để bảo vệ lớp vỏ khí ?

Question

Đề xuất một số biện pháp để bảo vệ lớp vỏ khí ?

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-28T15:25:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:26:23+00:00

  Không xả rác bừa bài
  Giảm thiếu số lượng rác thải ra môi trường
  Các nhà máy, xí nghiệp không đổ chất thải chưa xử lí ra sông, ngòi
  Trồng thêm nhiều cây xanh
  Tiết kiệm  nước sạh

  0
  2021-09-28T15:27:08+00:00

  1 Tiết kiệm nước

  2Bảo quản chất lượng không khí

  3 Bạo vệ đất

  4 Tiết kiệm năng lượng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )