Để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu nước ta cần làm gì?

Question

Để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu nước ta cần làm gì?

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-08-21T16:47:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:48:48+00:00

  Để ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu nước ta cần :

  -Tiết kiểm nước

  -Bảo vệ rường nguyên

  -tăng cường tuyên truyền, vận động định canh, định cư, cải thiện và nâng cao đời sống cũng như thay đổi tập quán của người dân, đặc biệt là các dân tộc ít người.

  -Cải tạo, nâng cấp hạ tầng

  -Hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch

  -Ăn uống thông minh, tăng cường rau, hoa quả

  -Tiết kiệm nước

  -Làm việc gần nhà

  xin hay nhất

  0
  2021-08-21T16:48:56+00:00

  1 . Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

  Truyền bá cho nhân dân qua các thông tin đại chúng hoặc truyền hình các kiểu con đá điểu

  Để cho dân thấy được sự nguy hiểm của biến đổi kH

  Cổ nhân nói rằng : 

  ” Biết người biết ta trăm trận trăm thắng ” – Do đó phải thấy được nó nguy hiểm như thế nào rùi mới có được những sách lược phù hợp

  2. Có các biện pháp cụ thể như sau : 

  +) Cải tạo, nâng cấp hạ tầng : hệ thống giao thông thuận lợi cũng sẽ góp một phần nhỏ trong việc giảm tải lượng khí thải do xe cộ thải ra môi trường.

  +)Hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch : Vì sản sinh ra khí CO2 gây hiện tượng nhà kính

  +)Giảm chi tiêu

  +)Bảo vệ tài nguyên rừng

  +)Tiết kiệm điện, nước

  +)Làm việc gần nhà : khi làm việc gần nhà, chúng ta có thể đi bộ hoặc đi xe đạp. Giúp giảm lượng khí thải vào môi trường.

  +)Ăn uống thông minh, tăng cường rau, hoa quả

  +)Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh 1 con : tránh tình trạng gia tăng dân số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )