để viết tất cả các số tự nhiên từ 1đến 107 phải dùng bao nhiêu chữ số

Question

để viết tất cả các số tự nhiên từ 1đến 107 phải dùng bao nhiêu chữ số

in progress 0
Claire 3 tuần 2021-11-22T12:12:22+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:13:47+00:00

  Đáp án: 107 số 

  vì 107 – số đầu ( 1 ) + khoảng cách ( 1 ) : 1 

  = 107 – 1 + 1 : 1 = 107

  vậy từ 1 đến 107 có 107 số

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )