“Decisive Yanhuang victory, Initiation of the Huaxia civilization, Exile and subjugation of the Jiuli tribes” là gì? (Ko tra bằng Google Dịch và khôn

Question

“Decisive Yanhuang victory, Initiation of the Huaxia civilization, Exile and subjugation of the Jiuli tribes” là gì? (Ko tra bằng Google Dịch và không tra bất cứ nào liên quan đến Google Dịch nha)

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-07-16T17:13:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:14:29+00:00

  “Decisive Yanhuang victory, Initiation of the Huaxia civilization, Exile and subjugation of the Jiuli tribes”

  Đáp án : “Chiến thắng quyết định Yanhuang, sự khởi đầu của nền văn minh Hoa Hạ,Sự lưu đày và khuất phục của các bộ lạc Jiuli ”

  0
  2021-07-16T17:15:05+00:00

  “Decisive Yanhuang victory, Initiation of the Huaxia civilization, Exile and subjugation of the Jiuli tribes” nghĩa  là ” Chiến thắng quyết đoán của Yanhuang , sự bắt đầu của nền văn minh Huaxia,sự lưu đày và khuất phục của các bộ lạc Jiuli”

  Decisive (adj): quyết đoán

  victory (n) : chiến thắng

  Initiation of : sự bắt đầu của ..

  civilization (n) nền văn minh

  subjugation (n): sự khuất phục

  tribes : các bộ lạc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )