Đem giao phối chuột đen lông dài với chuột trắng lông ngắn ở F1 thu được 100% chuột đen lông ngắn . Sau đó lấy chuột F1 giao phối với

Question

Đem giao phối chuột đen lông dài với chuột trắng lông ngắn ở F1 thu được 100% chuột đen lông ngắn . Sau đó lấy chuột F1 giao phối với nhau . Xác định kết quả F2

in progress 0
Katherine 19 phút 2021-09-10T02:16:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:17:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  dem-giao-phoi-chuot-den-long-dai-voi-chuot-trang-long-ngan-o-f1-thu-duoc-100-chuot-den-long-ngan

  0
  2021-09-10T02:17:40+00:00

  Đáp án:

   Xét F1 đồng loạt chuột đen, lông ngắn ⇒ P thuần chủng, đen là tính trạng trội hoàn toàn so với trắng, lông ngắn là tính trạng trội hoàn toàn so với lông dài.

  Quy ước: A: lông đen

  a: lông trắng

  B: lông ngắn

  b: lông dài

  P có kiểu hình đen lông dài, P thuần chủng ⇒ P có KG: AAbb

  P có kiểu hình trắng lông ngắn, P thuần chủng ⇒ P có KG: aaBB

  SĐL:     Pt/c: AAbb x aaBB

  Gp: Ab aB

  F1:          AaBb (100% lông đen ngắn)

  F1xF1:    AaBb            x AaBb

  GF1:       Aa,aB,Ab,ab       Aa,aB,Ab,ab

  F2: TLKG: 1 AABB : 2 AABb : 2 AaBB : 4 AaBb : 1 Aabb : 2Aabb : 1aaBB : 2aaBb : 1aabb

  TLKG: 9 lông đen ngắn : 3 lông đen dài : 3 lông trắng ngắn : 1 lông trắng dài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )