Đem lai 2 con mèo lông đen thuần chủng với lông trắng . Biết lông đen là trội so với lông trắng a) Tìm F1 ( kiểu gen, kiểu hình ) b) Đem F1 lai phân t

Question

Đem lai 2 con mèo lông đen thuần chủng với lông trắng . Biết lông đen là trội so với lông trắng
a) Tìm F1 ( kiểu gen, kiểu hình )
b) Đem F1 lai phân tích. Tìm Fb ( đời con của lai phân tích )

in progress 0
Everleigh 16 phút 2021-09-12T22:53:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:55:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a>Quy ước : 

  +> Gen A quy định tính trạng lông đen

  +>Gen a quy định tính trạng lông trắng

  Ta có : P thuần chủng 

  =>+>Tính trạng lông đen có kiểu gen là AA

        +> Tính trạng lông trắng có kiểu gen là aa 

  Sơ đồ lai : P  :          Lông đen                     x                             Lông trắng 

                                 AA                                                                   aa

                   G :              A                                                                   a

                  F1:                                            Aa

                                  Tỉ lệ kiểu gen của F1: 100% Aa

                                   Tỉ lệ kểu hình của F1 : 100% lông đen

  b>     F1 lai phân tích :          Aa           x                   aa 

                                 Gf1:              A;a                               a

                                 Fb :                     Aa    ;         aa

                        Tỉ lệ kiểu gen của Fb là : 1 Aa : 1 aa

                        Tỉ lệ kiểu hình của Fb lá :1 lông đen : 1 lông trắng      

  0
  2021-09-12T22:55:46+00:00

  Đáp án:

  * Quy ước:

  A – Lông đen

  a – Lông trắng

  – Mèo lông đen thuần chủng có kiểu gen AA

  – Mèo lông trắng có kiểu gen aa

  a.

  * Sơ đồ lai:

  P:                               AA                              ×                             aa

  $G_{P}$:                          A                                                               a

  F1:                                                                 Aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 100%Aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 100% Mèo lông đen

  b.

  * F1 Lai phân tích:

  F1 × aa:                                      Aa                            ×                             aa

  G:                                              A, a                                                             a

  Fb:                                                                            Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 50% Mèo lông đen : 50% Mèo lông trắng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )