Đem lai cây không thuần chủng hoa tím với cây hoa trắng. Xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình thu được Ở đời con F1 (lập sơ đồ lai)

Question

Đem lai cây không thuần chủng hoa tím với cây hoa trắng. Xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình thu được Ở đời con F1 (lập sơ đồ lai)

in progress 0
Mackenzie 3 tuần 2021-11-24T23:25:06+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:26:46+00:00

  Đáp án: 100% hoa tím

  Giải thích các bước giải:

  Gọi A là gen của hoa tím

  a trắng

  Sơ đồ lai:

  P: AA × aa

  G: A a

  F1: Aa (100% hoa tím)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )