Đem nung 36.3 gam Fe(No3)3, sau một thời gian thu được chất rắn có khối lượng 20,1 gam.Khối lượng Fe(no3)3 bị nhiệt phân là bao nhiêu? Giúpp mình vs T

Question

Đem nung 36.3 gam Fe(No3)3, sau một thời gian thu được chất rắn có khối lượng 20,1 gam.Khối lượng Fe(no3)3 bị nhiệt phân là bao nhiêu?
Giúpp mình vs Thanksss

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-08-31T14:09:47+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:11:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  4Fe(NO3)3 => 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2
  nbđ: 0,15                      0
  npu:   x                         x/2
  nspu: 0,15-x                 x/2

  => 242(0,15-x)+ 80x=20,1
  =>x=0,1 mol

  Khối lượng Fe(NO3)3 bị nhiệt phân= 0.1×242=24.2g

  0
  2021-08-31T14:11:26+00:00

        4Fe(NO3)3 => 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2
  nbđ: 0,15                      0
  npu:   x                         x/2
  nspu: 0,15-x                 x/2

  => 242(0,15-x)+ 80x=20,1
  =>x=0,1 mol

  Khối lượng Fe(NO3)3 bị nhiệt phân= 0.1×242=24.2g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )