Đem oxi hóa hòan toàn 28,6g hh A gồm Al,Zn,Mg bằng oxi dư thu được 44,6 g hh ba oxit B. Hòa tan hết B trong dung dịch HCl dư thu được dd D. Cô cạn D t

Question

Đem oxi hóa hòan toàn 28,6g hh A gồm Al,Zn,Mg bằng oxi dư thu được 44,6 g hh ba oxit B. Hòa tan hết B trong dung dịch HCl dư thu được dd D. Cô cạn D thu được hh muối khan là bao nhiêu g?

in progress 0
Katherine 6 ngày 2021-12-03T13:51:28+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:52:28+00:00

  Đáp án:

  $m_{\text{muối}}= 99,6\ gam$

  Giải thích các bước giải:

  BTKL: $m_{\text{Kim loại}} + m_{O_2}=m_{\text{oxit}}$

  $⇒ m_{O_2}=44,6-28,6=16\ gam \to n_{O_2}=\dfrac{16}{32}=0,5\ mol$

  PTHH:

  $Al_2O_3 + 6HCl → 2AlCl_3 + 3H_2O$

  $ZnO + 2HCl → ZnCl_2 + H_2O$

  $MgO+ 2HCl → MgCl_2 + H_2O$

  Nhận thấy $n_{H_2O} = n_{O} = 2n_{O_2} = 1\ mol$

  Theo các PTHH: $n_{HCl}=2n_{H_2O}=2.1=2\ mol$

  BTKL: $m_B + m_{HCl}= m_{\text{muối}} + m_{H_2O}$

  $\to m_{\text{muối}} =44,6 + 2.36,5- 1.18= 99,6\ gam$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )