đem phân hủy 3,16 gam kalipemanagat sau phản ứng thu được 19,7 gam K2MnO4, y gam MnO2 và 3,2 gam O2. Tính y

Question

đem phân hủy 3,16 gam kalipemanagat sau phản ứng thu được 19,7 gam K2MnO4, y gam MnO2 và 3,2 gam O2. Tính y

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-10-01T10:47:13+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T10:48:42+00:00

  Đáp án:

  \(y=m_{MnO_2}=8,7\ g.\)

  Giải thích các bước giải:

  \(PTHH:2KMnO_4\xrightarrow{t^o} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\\ BTKL:\\ y=m_{MnO_2}=m_{KMnO_4}-m_{K_2MnO_4}-m_{O_2}=31,6-19,7-3,2=8,7\ g.\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-01T10:48:56+00:00

  $PTHH :

  $2KMnO_4\overset{t^o}\to K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

  $Theo\ ĐLBTKL :$

  $m_{KMnO_4}=m_{K_2MnO_4}+m_{MnO_2}+m_{O_2}$

  $⇒m_{MnO_2}=m_{KMnO_4}-m_{K_2MnO_4}-m_{O_2}$

  $⇒y=31,6-19,7-3,2=8,7 (g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )