Di chỉ của người nguyên thủy được tìm thấy ở đâu cách đây bao nhiêu năm ???????

Question

Di chỉ của người nguyên thủy được tìm thấy ở đâu cách đây bao nhiêu năm ???????

in progress 0
Natalia 1 tháng 2021-08-31T14:31:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:32:43+00:00

  di chỉ của người nguyên thủy được tìm thấy ở nhiều nơi như: miền Đông châu Phi, trên đảo Gia-va  (In-đô-nê-xi-a), ở gần Bắc Kinh ( Trung Quốc ) v.v … 

  di chỉ của người nguyên thủy được tìm thấy sớm nhất vào khoảng 3-4 triệu năm.

        ( SGK lịch sử 6, tr.8)

      

  0
  2021-08-31T14:33:01+00:00

  Ở Phùng Nguyên, Hoa Lộc, Lung Leng cách ngày nay 4000-3500 năm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )