Di sản văn hóa vật thể bao gồm

Question

Di sản văn hóa vật thể bao gồm

in progress 0
Audrey 2 tuần 2021-07-10T11:47:59+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:49:30+00:00

  Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vậtbảo vật quốc gia.

  0
  2021-07-10T11:49:41+00:00

  Di sản văn hóa vật thể bao gồm???

  → Di sản văn hóa là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, khoa học và văn hóa.

  → Di sản văn hóa thế giới bao gồm: 

  + Di tích lịch sử – văn hóa.

  + Danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia.

  $#Tuantuth23$
  ɱ√ρ︵ᴅιɴo.sнuɴ❄

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )