Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn đc gọi là

Question

Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn đc gọi là

in progress 0
Mackenzie 2 tuần 2021-07-10T11:35:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:36:48+00:00

  Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn đc gọi là di sản văn hóa vật chất và tinh thần 

  Xin ctlhn và 5 sao

  0
  2021-07-10T11:36:55+00:00

  + Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn được gọi là di sản văn hóa vật chất và tinh thần

  GT:

  -Di sản văn hóa vật thể: là sản phẩm tinh thần gắn với cá nhân hay cộng đồng 

  -Di sản văn hóa vật thể: sản phẩm, vật chất có giá trị vs di tích lịch sử-danh lam thắng cảnh,… 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )