Đi ta đi! Khai phá rừng hoang Hỏi núi non cao, đâu sắt đâu vàng? Hỏi biển khơi xa, đâu luồng cá chạy? Sông Đà, sông Lô, sông Hồng, sông Chảy Hỏi đâu t

Question

Đi ta đi! Khai phá rừng hoang
Hỏi núi non cao, đâu sắt đâu vàng?
Hỏi biển khơi xa, đâu luồng cá chạy?
Sông Đà, sông Lô, sông Hồng, sông Chảy
Hỏi đâu thác nhảy, cho điện quay chiều?
phân tích việc sử dụng liên tiếp các câu hỏi tu từ được sử dụng trong đoạn trích
CAN NGAY

in progress 0
Hadley 24 phút 2021-09-08T13:33:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T13:35:20+00:00

    Biểu cảm trực tiếp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )