di truyền học là gì ? 1 số ký hiệu đc sử dụng trong di truyền học

Question

di truyền học là gì ? 1 số ký hiệu đc sử dụng trong di truyền học

in progress 0
Brielle 4 tuần 2021-11-12T14:23:53+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:25:18+00:00

  Di truyền học là một bộ môn sinh học, nghiên cứu về tính di truyền và biến dị ở các sinh vật Kể từ thời tiền sử, thực tế về việc các sinh vật sống thừa hưởng những đặc tính từ bố mẹ đã được ứng dụng để tăng sản lượng cây trồng và vật nuôi, thông qua quá trình sinh sản chọn lọc hay chọn lọc nhân tạo. Tuy nhiên, di truyền học hiện đại, tìm hiểu về quá trình di truyền, chỉ được ra đời vào khoảng cuối thế kỷ

  Một số kí hiệu:

  + P (parentes) : cặp bố mẹ xuất phát.

  + Phép lai được kí hiệu bằng dấu X.

  + G (gamete): giao tử. Quy ước giao tử đực (hoặc cơ thể đực) , giao tử cái (hay cơ thể cái)

  + F (filia): thế ệ con. Quy ước F1 là thế hệ thứ nhất, con của cặp P; F2 là thế hệ thứ hai được sinh ra từ F1 do sự tự thụ phấn hoặc giao phấn giữa các F1.

  0
  2021-11-12T14:25:49+00:00

  Di truyền học là một bộ môn sinh học, nghiên cứu về tính di truyền và biến dị ở các sinh vật

  Một số kí hiệu:

  + P (parentes) : cặp bố mẹ xuất phát.

  + Phép lai được kí hiệu bằng dấu X.

  + G (gamete): giao tử. Quy ước giao tử đực (hoặc cơ thể đực) , giao tử cái (hay cơ thể cái)

  + F (filia): thế ệ con. Quy ước F1 là thế hệ thứ nhất, con của cặp P; F2 là thế hệ thứ hai được sinh ra từ F1 do sự tự thụ phấn hoặc giao phấn giữa các F1.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )