Địa hình đồi núi thấp của nước ta phân bố tập trung ở : A vùng tây bắc B vùng Đông Bắc và Trường Sơn Bắc C Tây Nguyên và Đông Bắc D vùng Đông Bắc,

Question

Địa hình đồi núi thấp của nước ta phân bố tập trung ở : A vùng tây bắc B vùng Đông Bắc và Trường Sơn Bắc C Tây Nguyên và Đông Bắc D vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Trường Sơn Bắc

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-08-31T17:01:51+00:00 2 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:03:25+00:00

  Địa hình đồi núi thấp của nước ta phân bố tập trung ở :

  A vùng tây bắc

  B vùng Đông Bắc và Trường Sơn Bắc

  C Tây Nguyên và Đông Bắc

  D vùng Đông Bắc, Tây Bắc và Trường Sơn Bắc

  0
  2021-08-31T17:03:34+00:00

  B. Vùng Đông Bắc và Trường Sơn Bắc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )